นายสิทธิศักดิ์  แก้วสอนทะเล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดอัปสรสวรรค์ วรวิหาร และ วัดปากน้ำภาษีเจริญ

นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th