การเตรียมสถานที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) ก่อนการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ผอ.สุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ มอบหมายงานอนามัยและงานอาคารสถานที่กลุ่มบริหารทั่วไป ดำเนินการเตรียมความพร้อมของสถานที่ก่อนการทดสอบศักยภาพเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1 (DS Pre-test’64) ปีการศึกษา 2564 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 💚💛

การเตรียมสถานที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) ก่อนการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

การเตรียมสถานที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) ก่อนการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

การเตรียมสถานที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) ก่อนการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

การเตรียมสถานที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) ก่อนการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

การเตรียมสถานที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) ก่อนการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

การเตรียมสถานที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) ก่อนการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

การเตรียมสถานที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) ก่อนการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

การเตรียมสถานที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) ก่อนการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

การเตรียมสถานที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) ก่อนการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

การเตรียมสถานที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) ก่อนการทดสอบศักยภาพ DS Pre-test’64

ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

www.debsirin.ac.th

www.facebook.com/debsirinsch

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th