นายสิทธิศักดิ์ แก้วสอนทะเล  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะผู้บริหาร คณะครู
ดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อโดยสำนักงานเขตภาษีเจริญ และทำความสะอาดตามอาคารเรียน และพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียน 

   

   

   

   

   

นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
enlightenedประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th