"สัมพันธ์...จากใจ-สายใย...สามเสนฯ" 
เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2564 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
► นายชยางกูร วิจิตรจั่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
► นายสมพร สุวรรณ์ห้อย นักพัฒนา

heartคารวะจากหัวใจheart

เผยแพร่ : ประชาสัมพันธ์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th