โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้จัดพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยมี นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร ผู้แทนครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธี 💚💛

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้จัดพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้จัดพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้จัดพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้จัดพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้จัดพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้จัดพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้จัดพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้จัดพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้จัดพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้จัดพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

www.debsirin.ac.th

www.facebook.com/debsirinsch

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th