ครู และบุคลากร โรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3

วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ให้ความสำคัญสุขภาพอนามัยมอบหมายงานอนามัยโรงเรียน นำคณะครู บุคลากร เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 💚💛

ครู และบุคลากร โรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3

ครู และบุคลากร โรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3

ครู และบุคลากร โรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3

ครู และบุคลากร โรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3ครู และบุคลากร โรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3

ครู และบุคลากร โรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3

ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

www.debsirin.ac.th

www.facebook.com/debsirinsch

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th