ร่วมงานการบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 60 ปี พระเทพโมลี (วรธนุเถระ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ต้อนรับ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ร่วมงานการบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคลครบรอบ 60 ปี พระเดชพระคุณ พระเทพโมลี (วรธนุเถระ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหาคร 💚💛

ร่วมงานการบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 60 ปี พระเทพโมลี (วรธนุเถระ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส

ร่วมงานการบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 60 ปี พระเทพโมลี (วรธนุเถระ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส

ร่วมงานการบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 60 ปี พระเทพโมลี (วรธนุเถระ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส

ร่วมงานการบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 60 ปี พระเทพโมลี (วรธนุเถระ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส

ร่วมงานการบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 60 ปี พระเทพโมลี (วรธนุเถระ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส

ร่วมงานการบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 60 ปี พระเทพโมลี (วรธนุเถระ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส

ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

www.debsirin.ac.th

www.facebook.com/debsirinsch

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th