ลูกเสือกองร้อยพิเศษโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ลูกเสือกองร้อยพิเศษโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ลานหน้าสวนลุมพินี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 💚💛

ลูกเสือกองร้อยพิเศษโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ลูกเสือกองร้อยพิเศษโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ลูกเสือกองร้อยพิเศษโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าลูกเสือกองร้อยพิเศษโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ลูกเสือกองร้อยพิเศษโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ลูกเสือกองร้อยพิเศษโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ลูกเสือกองร้อยพิเศษโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ลูกเสือกองร้อยพิเศษโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

www.debsirin.ac.th

www.facebook.com/debsirinsch

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th