วงดุริยางค์ลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

วงดุริยางค์ลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ ลานหน้าสวนลุมพินี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี 💚💛

วงดุริยางค์ลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วงดุริยางค์ลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าวงดุริยางค์ลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วงดุริยางค์ลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วงดุริยางค์ลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วงดุริยางค์ลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วงดุริยางค์ลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วงดุริยางค์ลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

www.debsirin.ac.th

www.facebook.com/debsirinsch

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th