เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี ประทานชุดตรวจโควิด 19 แบบ ATK ให้แก่นักเรียนเทพศิรินทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

ด้วยความห่วงใยเด็กนักเรียนเทพศิรินทร์ เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส กรรมการมหาเถรสมาคม ได้เมตตาประทานชุดตรวจโควิด 19 แบบ ATK จำนวน 3000 กล่อง (60,000 ชิ้น) มอบให้แก่นักเรียนเทพศิรินทร์ทุกคน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจและเตรียมความพร้อมในการเรียน On Site 100% ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยมี นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ และศิษยานุศิษย์วัดเทพศิรินทราวาส ร่วมเป็นตัวแทนในการรับมอบ พร้อมน้อมกราบขอบพระคุณในพระเมตตาของท่านที่ประทานแก่ลูกแม่รำเพยทุกคน 💚💛

เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี ประทานชุดตรวจโควิด 19 แบบ ATK ให้แก่นักเรียนเทพศิรินทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน

เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี ประทานชุดตรวจโควิด 19 แบบ ATK ให้แก่นักเรียนเทพศิรินทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน

เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี ประทานชุดตรวจโควิด 19 แบบ ATK ให้แก่นักเรียนเทพศิรินทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน

เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี ประทานชุดตรวจโควิด 19 แบบ ATK ให้แก่นักเรียนเทพศิรินทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน

เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี ประทานชุดตรวจโควิด 19 แบบ ATK ให้แก่นักเรียนเทพศิรินทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน

เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี ประทานชุดตรวจโควิด 19 แบบ ATK ให้แก่นักเรียนเทพศิรินทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน

เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี ประทานชุดตรวจโควิด 19 แบบ ATK ให้แก่นักเรียนเทพศิรินทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน

เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี ประทานชุดตรวจโควิด 19 แบบ ATK ให้แก่นักเรียนเทพศิรินทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน

เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี ประทานชุดตรวจโควิด 19 แบบ ATK ให้แก่นักเรียนเทพศิรินทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน

เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี ประทานชุดตรวจโควิด 19 แบบ ATK ให้แก่นักเรียนเทพศิรินทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน

ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

www.debsirin.ac.th

www.facebook.com/debsirinsch

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th