โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จัด โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565
โดยมี ดร. บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

  

  

  

  

  

  

  

  

 

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์     ถ่ายภาพ : งานเทคโนโลยีการศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th