ดร. บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พบครู และนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พร้อมกล่าวต้อนรับ
      และให้โอวาทแก่ลูกสามเสน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในโอกาสนี้ได้มอบเจลแอลกอฮอล์แก่หัวหน้าระดับ ตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียน
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

  

  

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์     ถ่ายภาพ : งานเทคโนโลยีการศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th