วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565 งานส่งเสริมความร่วมมือ บ้าน โรงเรียน ชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครอง กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดย ดร. บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องแพรวชมพู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 

   

 

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ถ่ายภาพ : งานเทคโนโลยีการศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th