วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ดร.กิตติภพ ภวณัฐกุลธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช ส่งตัวแทนครู และนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ ในหัวข้อ “ทักษะการบริการอาหาร สู่นักบริกรมืออาชีพ” โดยมี นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานในการเปิดงาน ณ โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง

        

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th