วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริหารทั่วไป โดยงานอนามัย โรงเรียนวัดสังเวช จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อค้นหาโรคและความผิดปกติทางร่างกาย ประเมินภาวะการเจริญเติบโตของวัยรุ่น และเป็นการเฝ้าระวังการเกิดโรคในนักเรียน

            

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th