เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  เข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Harbin Engineering University  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนและค่ายทักษะทางภาษาวัฒนธรรม และห้องเรียนหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

อัลบั้มภาพกิจกรรม :::  https://photos.app.goo.gl/7RyJrjvghbgBdEhA8

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท 1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/5031958986915233/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th