22 มิถุนายน 2565 ดร.กิตติภพ ภวณัฐกุลธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช นำคณะครูเข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยาย การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่ (แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหาร การปฏิบัติงาน และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร โดยมี ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหาร และครูให้การต้อนรับ

      

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th