นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 25 คน เข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation” โซนที่ 1 การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีแนวคิดการจัดนิทรรศการเชื่อมโยงกับโครงการป่ารักษ์น้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ นิทรรศน์รัตนสินทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-10.00 น. โดยมีครูผ่องศรี เงินมูล และครูมงคล เจนสำโรง เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียน

 

 

 

เผยแพร่: ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     ถ่ายภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th