วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 งานพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน จัดพิธีมอบรางวัลนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนทางด้านวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ โดยมี ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณเกรียงไกร เกียรติดำรง อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยและกรรมการบริหารสมาคมฯ พล.อ. ชูชาติ บัวขาว นายกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัยและกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมมอบเสื้อสามารถ รางวัลและทุนการศึกษาเพื่อแสดงความยินดีและเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

 

 

 

 

เผยแพร่: ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     ถ่ายภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th