พิธีลงนามข้อตกลง ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์  กับ มหาวิทยาลัย หลงฮั่ว เค่อ จี้ ประเทศไต้หวัน

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565

นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีลงนามข้อตกลง ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ โดยมี โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี และ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี กับ มหาวิทยาลัย หลงฮั่ว เค่อ จี้ ประเทศไต้หวัน ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 💚💛

พิธีลงนามข้อตกลง ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ กับ มหาวิทยาลัย หลงฮั่ว เค่อ จี้ ประเทศไต้หวัน

พิธีลงนามข้อตกลง ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ กับ มหาวิทยาลัย หลงฮั่ว เค่อ จี้ ประเทศไต้หวัน

พิธีลงนามข้อตกลง ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ กับ มหาวิทยาลัย หลงฮั่ว เค่อ จี้ ประเทศไต้หวัน

พิธีลงนามข้อตกลง ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ กับ มหาวิทยาลัย หลงฮั่ว เค่อ จี้ ประเทศไต้หวัน

พิธีลงนามข้อตกลง ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ กับ มหาวิทยาลัย หลงฮั่ว เค่อ จี้ ประเทศไต้หวัน

พิธีลงนามข้อตกลง ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ กับ มหาวิทยาลัย หลงฮั่ว เค่อ จี้ ประเทศไต้หวัน

พิธีลงนามข้อตกลง ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ กับ มหาวิทยาลัย หลงฮั่ว เค่อ จี้ ประเทศไต้หวัน

พิธีลงนามข้อตกลง ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ กับ มหาวิทยาลัย หลงฮั่ว เค่อ จี้ ประเทศไต้หวัน

พิธีลงนามข้อตกลง ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ กับ มหาวิทยาลัย หลงฮั่ว เค่อ จี้ ประเทศไต้หวัน

พิธีลงนามข้อตกลง ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ กับ มหาวิทยาลัย หลงฮั่ว เค่อ จี้ ประเทศไต้หวัน

พิธีลงนามข้อตกลง ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ กับ มหาวิทยาลัย หลงฮั่ว เค่อ จี้ ประเทศไต้หวัน

พิธีลงนามข้อตกลง ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ กับ มหาวิทยาลัย หลงฮั่ว เค่อ จี้ ประเทศไต้หวัน

พิธีลงนามข้อตกลง ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ กับ มหาวิทยาลัย หลงฮั่ว เค่อ จี้ ประเทศไต้หวัน

พิธีลงนามข้อตกลง ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ กับ มหาวิทยาลัย หลงฮั่ว เค่อ จี้ ประเทศไต้หวัน

พิธีลงนามข้อตกลง ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ กับ มหาวิทยาลัย หลงฮั่ว เค่อ จี้ ประเทศไต้หวัน

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่

www.debsirin.ac.th

www.facebook.com/debsirinsch

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th