ดร. บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประธานศูนย์ส่งเสริมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคกลาง ปีการศึกษา 2565-2566 จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานของศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้าโครงการและผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP/MEP/IEP/EIS/JEP ฯลฯ) ภาคกลาง รวม 16 โรงเรียน ร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องแพรวชมพู อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 

   

  

  

  

เผยแพร่: ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     ถ่ายภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา​

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th