วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดย ดร. บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน แสดงความจงรักภักดีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์

 

  

  

   

เผยแพร่: ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     ถ่ายภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th