งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม พ.ศ.2565
โดย ดร. บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
การประกวดคอสเพลย์ (Cosplay) การแข่งขันวาดภาพ (ใช้สีไม้ระบายน้ำ) การแข่งขันเล่านิทาน การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก (ใช้สีไม้ระบายน้ำ) การแข่งขันสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต การประกวดคำขวัญรักการอ่าน การแข่งขันเปิดพจนานุกรม ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก และมีการจำหน่ายหนังสือจากร้านค้าภายนอก บริเวณใต้อาคาร 3

  

  

  

  

เผยแพร่: ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     ถ่ายภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]