ศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) วิชาดาราศาสตร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จัดพิธีเปิดค่าย สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 โดย ดร. บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกร่วมพิธี ณ ห้องทวีวิชา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 

 

เผยแพร่: ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     ถ่ายภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th