งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 07.00 น. โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ ลานพระ โดยเจ้าภาพทำบุญตักบาตร คือ ม.2/7, ม.3/9, ม.4/17 ม.5/9 และ ม.6/11 (คณะสุโขทัย)

  

  

  

 

เผยแพร่: ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     ถ่ายภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]