งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมการตัดสินผลงานนักเรียน เพื่อพิจารณาตัดสินและคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเป็นเด็กดีศรีสามเสน รับโล่ เกียรติบัตรและทุนการศึกษา ตามโครงการเด็กดีศรีสามเสน ปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนร่วมนำเสนอผลงานเพื่อรับการคัดเลือก จำนวน 17 คน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมตัดสินและคัดเลือกนักเรียน ณ ห้องแพรวชมพู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566

  

  

  

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ถ่ายภาพ : งานเทคโนโลยีการศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th