วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 นายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นางมนัสนันท์ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ในโอกาสศึกษาดูงานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

  

  

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     ถ่ายภาพ : งานเทคโนโลยีการศึกษา

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]