วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2565 ดร.กิตติภพ ภวณัฐกุลธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชาติ มานะมุติ รองผู้อำนวยการเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และนำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย ในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการสถานศึกษาปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิง และกู้ภัยภูเขาทอง ในการอบรมและให้ความรู้  

 

ภาพ : งานโสตฯ

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดสังเวช
https://www.facebook.com/prwatsw

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th