การตรวจสุขภาพคุณครูและบุคลากรโรงเรียน ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566

นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ มอบหมายให้งานอนามัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ จัดตรวจสุขภาพคุณครูและบุคลากรโรงเรียน ประจำปี 2566 เพื่อช่วยให้ทราบสุขภาวะ และความสมบูรณ์ของร่างกาย ให้สามารถปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับสถานะสุขภาพ โดย แพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ ชั้น 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 💚💛

โรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นประธานศูนย์อบรม สอวน. วิชาชีววิทยา ค่าย 2

โรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นประธานศูนย์อบรม สอวน. วิชาชีววิทยา ค่าย 2

โรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นประธานศูนย์อบรม สอวน. วิชาชีววิทยา ค่าย 2

โรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นประธานศูนย์อบรม สอวน. วิชาชีววิทยา ค่าย 2

โรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นประธานศูนย์อบรม สอวน. วิชาชีววิทยา ค่าย 2

โรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นประธานศูนย์อบรม สอวน. วิชาชีววิทยา ค่าย 2

โรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นประธานศูนย์อบรม สอวน. วิชาชีววิทยา ค่าย 2

โรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นประธานศูนย์อบรม สอวน. วิชาชีววิทยา ค่าย 2

โรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นประธานศูนย์อบรม สอวน. วิชาชีววิทยา ค่าย 2

โรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นประธานศูนย์อบรม สอวน. วิชาชีววิทยา ค่าย 2

โรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นประธานศูนย์อบรม สอวน. วิชาชีววิทยา ค่าย 2

โรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นประธานศูนย์อบรม สอวน. วิชาชีววิทยา ค่าย 2

โรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นประธานศูนย์อบรม สอวน. วิชาชีววิทยา ค่าย 2

โรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นประธานศูนย์อบรม สอวน. วิชาชีววิทยา ค่าย 2

โรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นประธานศูนย์อบรม สอวน. วิชาชีววิทยา ค่าย 2

โรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นประธานศูนย์อบรม สอวน. วิชาชีววิทยา ค่าย 2

ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่
www.debsirin.ac.th
www.facebook.com/debsirinsch

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]