กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 3 จัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 2 รายการ ผลการแข่งขัน ดังนี้
 
🟦 รางวัลชนะเลิศ 🏆 
👨‍🦰 นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน: 
     1. เด็กหญิงพัชนี          โชคคณาพิทักษ์ ม.1/3
     2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ รักษ์พันธุ์ ม.3/1
 
🟦 รางวัลชมเชย 👍 
👨‍🦰 นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน: 
     1. เด็กชายพนา           พะวันนา ม.3/3
     2. เด็กชายณพัศวรชน รังษีกุล ม.3/3
 
🥳🤩ขอแสดงความยินดีกับลูกสามเสนฯ คนเก่งและครูผู้ฝึกสอนค่ะ🎉🎊
 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th