📣 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 3 จัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 2 รายการ ผลการแข่งขัน ดังนี้

 
🟦 รางวัลชนะเลิศ 🏆
👨‍🦰 นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน:
1. เด็กหญิงพัชนี โชคคณาพิทักษ์ ม.1/3
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ รักษ์พันธุ์ ม.3/1
_______________________
🟦 รางวัลชมเชย 👍
👨‍🦰 นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน:
1. เด็กชายพนา พะวันนา ม.3/3
2. เด็กชายณพัศวรชน รังษีกุล ม.3/3
_______________________
             🤩
yesขอแสดงความยินดีกับลูกสามเสนฯ คนเก่งและครูผู้ฝึกสอนค่ะ 

🎉🎊

 

 
 
 
 
 
 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th