นายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมต้อนรับนายธีธัช ธำรงลักษณ์ (นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.6 ปีการศึกษา 2565) ซึ่งได้รับเหรียญทองแดงการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 (35th IOI 2023) แข่งขันวันที่ 28 สิงหาคม – 4 กันยายน 2566 ณ สาธารณรัฐฮังการี เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.30 น.

  

 

[ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม]

ถ่ายภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
เผยแพร่: งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]