งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มสภานักเรียน แก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2566 ณ เวทีหน้าอาคาร 3 โดย นายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู นายบรรดิษฐ์ ทิพย์ประชา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และนักเรียน
เข้าร่วมพิธี ณ เวทีอาคาร 3 วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566

 

  

  

     

  

    

 

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     ถ่ายภาพ : งานเทคโนโลยีการศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]