กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 8 จัดการแข่งขันโดย สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ผลการแข่งขันได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
       1. นายกฤตภาส     คล้ายอุบล     ม.6/12
       2. นายชัฏฎาวุฒิ    ธรรมแสง      ม.6/12

ครูผู้ควบคุม
       1. นางสาวชิดชนก  วันทวี  
       2. นายสรศักดิ์         อัศวกิติพงษ์
       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

ภาพ: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผยแพร่: งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]