งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ในวันที่พุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ ลานพระ โดยเจ้าภาพ คือ คณะเชียงแสน ม.1/12 ม.4/1 และ ม.5/6

  

   

      

  

  

  

  

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     ถ่ายภาพ : งานเทคโนโลยีการศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]