งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรม “1 ธันวาคม 2566 วันเอดส์โลก Let Communities Lead ทุกภาคส่วน ร่วมกัน ยุติเอดส์” โดยนายประจวบ อินทรโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ เวทีหน้าอาคาร 3 กิจกรรมในปีนี้ประกอบด้วยขบวนรณรงค์เกี่ยวกับโรคเอดส์ กิจกรรมให้ความรู้ ตอบคำถาม
ชิงรางวัลเรื่องโรคเอดส์และการแสดง Cover Dance จากชุมนุม Bouce Step

 

 

 

 

 

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     ถ่ายภาพ : งานเทคโนโลยีการศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]