อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของครอบครัวสามเสนวิทยาลัย 🎉🎉 
ขอแสดงความยินดีกับลูกสามเสนฯ คนเก่ง 🎊
.
นางสาวกรณัฐ ภวัตธนยา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

.
ได้รับ “ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ"
(ทุน ก.พ.) ประจำปี 2567  โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

 
🥳🤩#ขอแสดงความยินดีกับลูกสามเสนฯ คนเก่ง ค่ะ🎉🎊

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]