วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นางมธุรพจน์ แก้วพุดซา หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ๓ และคณะครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ต้อนรับนายสมชาย ทองสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและครู โรงเรียนสมุทรปราการ เข้าศึกษาดูงานหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษ ด้านงานนโยบายและแผน และด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์และท้องฟ้าจำลองนวมินทเชษฐภคินี ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก สำนักงานโครงการ English Program ห้องเรียนคณิตศาสตร์และห้องเรียนคอมพิวเตอร์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา   เผยแพร่: งานประชาสัมพันธ์
[ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม]

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  www.samsenwit.ac.th

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]