โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โครงการค่ายบูรณาการ Science-Math นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ESMTE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ESMTE: Ocean Secrets วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

 

ภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา   เผยแพร่: งานประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  www.samsenwit.ac.th

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]