โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 🎉🎉
ขอแสดงความยินดีกับลูกสามเสนฯ คนเก่ง 🎊

นางสาวพัทธมน จรัสฉิมพลีกุล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

ได้รับ “ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาปัญญาประดิษฐ์ (AI) คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2024”

(ทุนการศึกษาเต็มจำนวน full scholarships )

🥳🤩#ขอแสดงความยินดีกับลูกสามเสนฯ คนเก่ง ค่ะ🎉🎊

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]