งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมกับศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2567 แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.00 - 11.00 น. ณ ห้องบัวชมพู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

  

  

  

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     ถ่ายภาพ : งานเทคโนโลยีการศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]