ถวายมุทิตาสักการะ ในโอกาสรับพระราชทานพัดเปรียญธรรม 6 ประโยค

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีมุทิตาสักการะแด่ พระมหาศุภธัช กิตฺติวณฺโณ พระมหาธเนตร ธมฺมสโมธาโน พระมหาณัฐปภัสร์ ปภสฺสโร ในโอกาสรับพระราชทานพัดเปรียญธรรม 6 ประโยค โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้อ่านรายงาน ในโอกาสนี้ นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นำฝ่ายบริหาร ผู้แทนคณะครู และบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ณ พระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส 💚💛

ถวายมุทิตาสักการะแด่ พระมหาศุภเดช สุภเตโช ในโอกาสรับพระราชทานพัดเปรียญธรรม 6 ประโยค

ถวายมุทิตาสักการะแด่ พระมหาศุภเดช สุภเตโช ในโอกาสรับพระราชทานพัดเปรียญธรรม 6 ประโยค

ถวายมุทิตาสักการะแด่ พระมหาศุภเดช สุภเตโช ในโอกาสรับพระราชทานพัดเปรียญธรรม 6 ประโยค

ถวายมุทิตาสักการะแด่ พระมหาศุภเดช สุภเตโช ในโอกาสรับพระราชทานพัดเปรียญธรรม 6 ประโยค

ถวายมุทิตาสักการะแด่ พระมหาศุภเดช สุภเตโช ในโอกาสรับพระราชทานพัดเปรียญธรรม 6 ประโยค

ถวายมุทิตาสักการะแด่ พระมหาศุภเดช สุภเตโช ในโอกาสรับพระราชทานพัดเปรียญธรรม 6 ประโยค

ถวายมุทิตาสักการะแด่ พระมหาศุภเดช สุภเตโช ในโอกาสรับพระราชทานพัดเปรียญธรรม 6 ประโยค

ถวายมุทิตาสักการะแด่ พระมหาศุภเดช สุภเตโช ในโอกาสรับพระราชทานพัดเปรียญธรรม 6 ประโยค

ถวายมุทิตาสักการะแด่ พระมหาศุภเดช สุภเตโช ในโอกาสรับพระราชทานพัดเปรียญธรรม 6 ประโยค

ถวายมุทิตาสักการะแด่ พระมหาศุภเดช สุภเตโช ในโอกาสรับพระราชทานพัดเปรียญธรรม 6 ประโยค

ถวายมุทิตาสักการะแด่ พระมหาศุภเดช สุภเตโช ในโอกาสรับพระราชทานพัดเปรียญธรรม 6 ประโยค

ถวายมุทิตาสักการะแด่ พระมหาศุภเดช สุภเตโช ในโอกาสรับพระราชทานพัดเปรียญธรรม 6 ประโยค

ถวายมุทิตาสักการะแด่ พระมหาศุภเดช สุภเตโช ในโอกาสรับพระราชทานพัดเปรียญธรรม 6 ประโยค

ถวายมุทิตาสักการะแด่ พระมหาศุภเดช สุภเตโช ในโอกาสรับพระราชทานพัดเปรียญธรรม 6 ประโยค

ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่
www.debsirin.ac.th
www.facebook.com/debsirinsch

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]