กิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและการเจริญเติบโต  และอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมืองให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและการเจริญเติบโต โดย ศ.คลินิคเกียรติคุณ ดร. แพทย์หญิงนลินี จงวิริยะพันธุ์ และอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดย พญ. เลิศนภา สุมนาวดี แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมทั้งฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุแก่คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทร์ จำนวน 30 ท่าน ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ ชั้น 2 💚💛

กิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและการเจริญเติบโต และอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและการเจริญเติบโต และอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและการเจริญเติบโต และอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและการเจริญเติบโต และอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและการเจริญเติบโต และอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและการเจริญเติบโต และอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและการเจริญเติบโต และอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและการเจริญเติบโต และอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและการเจริญเติบโต และอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและการเจริญเติบโต และอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและการเจริญเติบโต และอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและการเจริญเติบโต และอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและการเจริญเติบโต และอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและการเจริญเติบโต และอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและการเจริญเติบโต และอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและการเจริญเติบโต และอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและการเจริญเติบโต และอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่
www.debsirin.ac.th
www.facebook.com/debsirinsch

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]