วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นำโดย นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ สำนักการศึกษา เมืองพัทยา พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษา หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

  

  

     

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     ถ่ายภาพ : งานเทคโนโลยีการศึกษา

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]