งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. โดยนายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนเจ้าภาพ ม.2/5 ม.4/5 ม.5/17 และ ม.6/4 (คณะอยุธยา) ร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ ลานพระ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

[ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม]

เผยแพร่: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     ถ่ายภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]