พิธีมอบเสื้อสามารถ (Victory Jacket) แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567

นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู มอบเสื้อสามารถแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ ชั้น 2 

ซึ่งโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้รับเหรียญทอง 90 เหรียญทองและได้รับเหรียญทองรวมเป็นอันดับสองของเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 94 โรงเรียน 💚💛

พิธีมอบเสื้อสามารถ (Victory Jacket) แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีมอบเสื้อสามารถ (Victory Jacket) แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีมอบเสื้อสามารถ (Victory Jacket) แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีมอบเสื้อสามารถ (Victory Jacket) แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีมอบเสื้อสามารถ (Victory Jacket) แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีมอบเสื้อสามารถ (Victory Jacket) แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีมอบเสื้อสามารถ (Victory Jacket) แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีมอบเสื้อสามารถ (Victory Jacket) แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีมอบเสื้อสามารถ (Victory Jacket) แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566

ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่
www.debsirin.ac.th
www.facebook.com/debsirinsch

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]