งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโภชนาการด้านโรคมะเร็ง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 จำนวน 2 รอบ รอบที่ 1 เวลา 08.10 – 11.30 น. และรอบที่ 2 เวลา 12.00 - 15.00 น. โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 172 คน ณ ห้องบัวชมพู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 

  

 ​

  

  

  

  

  

  

  

 

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     ถ่ายภาพ : งานเทคโนโลยีการศึกษา 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]