โรงเรียนเทพศิรินทร์ จัดกิจกรรมพิธีประดับเข็ม  แก่นักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 รุ่น 141

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567

นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร จัดกิจกรรมพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ ให้แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่น 141 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 💚💛

โรงเรียนเทพศิรินทร์ จัดกิจกรรมพิธีประดับเข็ม  แก่นักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 รุ่น 141

โรงเรียนเทพศิรินทร์ จัดกิจกรรมพิธีประดับเข็ม  แก่นักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 รุ่น 141

โรงเรียนเทพศิรินทร์ จัดกิจกรรมพิธีประดับเข็ม  แก่นักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 รุ่น 141

โรงเรียนเทพศิรินทร์ จัดกิจกรรมพิธีประดับเข็ม  แก่นักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 รุ่น 141

โรงเรียนเทพศิรินทร์ จัดกิจกรรมพิธีประดับเข็ม  แก่นักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 รุ่น 141

โรงเรียนเทพศิรินทร์ จัดกิจกรรมพิธีประดับเข็ม  แก่นักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 รุ่น 141

โรงเรียนเทพศิรินทร์ จัดกิจกรรมพิธีประดับเข็ม  แก่นักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 รุ่น 141

โรงเรียนเทพศิรินทร์ จัดกิจกรรมพิธีประดับเข็ม  แก่นักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 รุ่น 141

โรงเรียนเทพศิรินทร์ จัดกิจกรรมพิธีประดับเข็ม  แก่นักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 รุ่น 141

ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่
www.debsirin.ac.th
www.facebook.com/debsirinsch

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]