กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเยอรมัน) โดย ครูพิมพ์นรี สองเมือง และครูชัยณรงค์ จันทร์ภักดี นำนักเรียนแผนการเรียนภาษาเยอรมันที่ได้รับรางวัลการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการ ระดับประเทศ คือ นางสาวณัฐกมล วรคุณพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 และนางสาวอลินลดา วิพัฒนมงคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13 (EP) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการ ระดับประเทศ จัดโดย สมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทยและสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ณ ห้องประชุมสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     ถ่ายภาพ : งานเทคโนโลยีการศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]