งานส่งเสริมความสามารถพิเศษนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ จัดพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดย นายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู นายบรรดิษฐ์ ทิพย์ประชา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และกรรมการบริหารสมาคมฯ นายธนกฤต ธงรัตกัมพล และนายวรินทร์ ศาสตรวาหา อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ร่วมมอบรางวัลและทุนการศึกษา เพื่อแสดงความยินดีและเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน ณ เวทีอาคาร 3 วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567

 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     ถ่ายภาพ : งานเทคโนโลยีการศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]